ပန္းခ်ီ အာကာဦးရဲ ႔ ဖန္တီးမႈ အမွတ္(၁) ပါ။လြတ္လပ္လိႈင္းမွာေဖာ္ျပဖိုု႔အတြက္ ပန္းခ်ီ အာကာဦး ေရးဆြဲေပးတဲ့ ဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္ပံုုပန္းခ်ီကိုု ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီ အာကာဦး ...

Read more

ပန္းခ်ီ ဝဏၰေဇာ္ရဲ ႔ ဖန္တီးမႈလက္ရာ အမွတ္(၂) ျဖစ္ပါတယ္။လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္းအတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုုေလး (၂) ပံုကိုု ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ ...

Read more

ပန္းရဲ ႔လမ္းဝိုင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္၅.၄.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁ဝးဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္၏ “ကၽြန္ေတာ္ျခစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ား (My Scratches Of Unconditional Pepole Heroes)” ဟူေသာ Scratche ေကာက္ေၾကာင္း ...

Read more

ငါတို႔ဖန္တီးမႈ က႑အတြက္ စာမူမ်ားေပးပိုု႔ရန္ ေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔ဖန္တီးမႈက႑မွာ(၁) ဓာတ္ပံုု
(၂) ပန္းခ်ီ
(၃) ဂီတ
(၄) ဗြီဒီယို/႐ုပ္ရွင္
(၅) သံခ်ပ္/သဘင္
(၆) ကဗ်ာစကားဝုိင္းမ်ား/ကဗ်ာရြတ္ပြဲမ်ား
(၇) စာေပစကားဝိုင္းမ်ား/စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ...

Read more