.“မင္းေက်ာ္ခိုင္ရာ တခ်ဳိ႕လူေတြက ေစတနာနဲ႕ မတန္ၾကဘူးကြာ၊ေနာက္ … ဘြဲ႕လက္မွတ္မရွိရင္ ငါတို႕ဘဝက လူရာမဝင္ေတာ့ဘူးလား၊ ဘြဲ႕ လက္မွတ္ရွိၿပီး ပညာမတတ္တဲ့သူေတြနဲ႕ ငါ ဘယ္လိုမွ ဆက္ဆံလို႕မရေတာ့ဘူးကြာ၊ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ မင္းနဲ႕ငါ ေက်ာင္းျပန္တက္မယ္၊ ဒို႕ ဦးခ်စ္ဆိုင္မ ...

Read more

ငါတို႔ဖန္တီးမႈ က႑အတြက္ စာမူမ်ားေပးပိုု႔ရန္ ေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔ဖန္တီးမႈက႑မွာ(၁) ဓာတ္ပံုု
(၂) ပန္းခ်ီ
(၃) ဂီတ
(၄) ဗြီဒီယို/႐ုပ္ရွင္
(၅) သံခ်ပ္/သဘင္
(၆) ကဗ်ာစကားဝုိင္းမ်ား/ကဗ်ာရြတ္ပြဲမ်ား
(၇) စာေပစကားဝိုင္းမ်ား/စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ...

Read more