.“ က်မ အသက္ဆက္ရွင္ေနခ်င္ေသးတယ္…က်မ မေသခ်င္ေသးဘူး… က်မလုပ္စရာေတြရွိေသးတယ္…” ဆိုေသာ ရဲေဘာ္ေငြကို သဘာဝမိခင္ၾကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝထဲမွ အျပီးအပိုင္ဆြဲေခၚသြားပါပေကာလား.... (၁) သံမဏိလိပ္ျပာႏွင့္ လ ွ်ပ္တျပက္ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၏ တခုေသာေန႔ က…… ပန္ဆန္းရွိ ...

Read more

ငါတို႔တပ္ဦးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔တပ္ဦးက႑မွာ (၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(၂) ေက်ာင္းသားသမဂၢ(၃) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(၄) လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(၅) ဘာသာေပါင္းစံုု လူငယ္မ်ား(၆) ေဒါက္တာစင္သီယာေဆးခန္း(၇) ပညာေရးျပဳျ ...

Read more

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ ..ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကေတာ့ ဗမာျပည္ႏိုုင္ငံေရးမွာ အဓိကက်တဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအင္အားစုုတခုုကိုု ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့ ...

Read more