အ႐ူးစကား ကာတြန္းေရႊကိုဦး ...

Read more

လြတ္လပ္လိႈင္း ကာတြန္းကာတြန္းခ်စ္ေဆြရဲ ႔ လူ-ဝင္-မႈ ဆိုုတဲ့တကြက္ကာတြန္းေလးကိုု ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ ...

Read more

လြတ္လပ္လိႈင္းကာတြန္းေအာက္တိုဘာေအာင္ႀကီးရဲ ႔ ဘယ္လိုဥပေဒမ်ဳိးလဲ .... ...

Read more

ရသစာေပက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “ရသစာေပ” က႑မွာ –(၁) ကဗ်ာ(၂) ကာတြန္း(၃) ဝတၳဳတို/ဝတၳဳရွည္(၄) ဟာသနဲ႔ သေရာ္စာ(၅) ရသစာတမ္း/ရသခံစားမႈေဆာင္းပါး(၆) စာအုုပ္အေတြးအေရး (Book Review) အစရွိတဲ့ က႑ခြဲေတြကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ အဲဒီက႑ ...

Read more