လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

တတ္သိပညာရွင္မ်ား

Min Zin

က်ေနာ္တိုု႔ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ဒီေလာက္ တႏိုုင္ငံလံုုးက ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးေတာ့ ဆိုုင္းဘုုတ္ေတြထူၿပီးေတာ့ ၂၁ ပင္လံုကိုုႀကိဳဆိုုပါတယ္လိုု႔ ေျပာေနေသာ္ျငားလည္း ပဋိပကၡမွာပါဝင္ေနသူေတြရဲ ႔ ၈ဝ% ေလာက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ ႔ အျပင္မွာျဖစ္ေနတယ္ဆိုုရင္ ဒါဟာ ပဋိပကၡေလ ွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ဘူး။ ဒီညီလာခံႀကီးၿပီးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေတာ့မွာပဲဆိုုတဲ့ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာလည္း တကယ္တမ္းက် လက္ေတြ႔ျဖစ္ဖိုု႔ခဲယဥ္းတယ္။

Article 2
Aung Myo Min

ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္လိုမွ ေလ့လာလို႔မရႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ပ့ံပိုးေပးခဲ့တယ္… လူငယ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွားအယြင္းတခ်ိဳ႔ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ႔ျဖတ္သန္းမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းမွာ အေရးပါတဲ့က႑တခုကေန ပါ၀င္ခဲ့တာကို မျငင္းႏိုင္ပါဘူး…

Article 2
Ko Bo Kyi

"One of the intelligence cried" You are a poet? You wrote satire against our government? which material did you use? You used these fingers to criticized us? After that my fingers were stretched upon the concrete, and they proceeded to trample my fingers with jungle boots.

Article 1