iSP-MYANMAR

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး
(iSP-Myanmar) ႏွင့္ပတ္သက္၍ …

လြတ္ လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ က႑မွာ တတ္သိပညာရွင္ေတြရဲ ႔ အျမင္၊ အယူအဆ၊ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ သုေတသနျပဳစုခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ တတ္သိပညာရွင္ေတြ စုုဖြဲ႔လုုပ္ကိုုင္ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး (iSP Myanmar)နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြနဲ႔ သူတိုု႔ရဲ ႔အခန္းက႑ကို ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့အဆင့္ေနရာမွာ တန္ဖိုးနဲ႔အညီ ေနရာေပးလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး (iSP Myanmar)က ထုတ္ေဝေနတဲ့ စာေစာင္ေတြကိုလည္း ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးသြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတဲ့ တခုတည္းေသာအေၾကာင္းကလည္း မ်ဳိးဆက္တိုင္းကို မ်ားမ်ားေလ့လာခြင့္ရရွိေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး (iSP Myanmar)ရဲ ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ အျခားေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ႐ုုပ္သံမွတ္တမ္းဖိုုင္ေတြကို ေပးပိုု႔ဖိုု႔နဲ႔ လက္လွမ္းမီရာေနရာေတြကေန ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳဖိုု႔ကိုလည္း တပါတည္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ဒီ ပန္ၾကားခ်က္နဲ႔အတူ အထက္က အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေပးပိုု႔တဲ့အခါ Microsoft Word ေပၚမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ စာ႐ိုုက္ၿပီး ေပးပိုု႔ဖိုု႔ကိုုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုုပါတယ္။

အထက္က အခ်က္အလက္ေတြကိုု
ေအာက္ပါ အီးေမးတခုခုကို လိပ္မူၿပီး ေပးပိုု႔ႏိုင္ပါတယ္။

ခင္လြန္း (အယ္ဒီတာ)
khinlunn@thefreedomwave.com

ေမာင္စိုးသစ္ (အယ္ဒီတာ)
mgsoethit@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
editor@thefreedomwave.com

တခုခု သိခ်င္လိုု႔ ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုုတဲ့အခါ
info@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း