နိုင္ငံေရး ဝစီကၽြံမႈအား
စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း – မင္းဇင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ ၂ဝ၁၇ ျပည္ေထာင္စုေန ့အခန္းအနား မိန္ ့ခြန္းမွာ ကုိးကားတဲ့ စာကဗ်ာ တပုုိဒ္ရွိပါတယ္။

“စစ္နည္းဗ်ဴဟာ၊ ဘယ္လုိသာလည္း
စြဲကုိင္လက္နက္၊ ဘယ္လုိ ထက္လည္း
ျပည္သူ ့ႏွလုုံး၊ မသိမ္းႀကဳံးလွ်င္
ျပည္သူ ့ခြန္အား၊ မကုိးစားလွ်င္
ဓားသြားလည္းေႂကြ၊ လွံလည္းေခြအံ့”

ဒါ ကေတာ့ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ Freedom From Fear စာအုပ္မွာကတည္းက လက္ဝဲသုႏၵရရဲ ့ နႏၵီေသနပ်ိဳ႕ကုိ ကုိးကားတယ္ဆုိၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာသားျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေမာင္ေအာင္မ်ဳိး Maung Aung Myoe ကေတာ့ ဒီစာသားဟာ နႏၵီေသနပ်ဳိ ့မွာ ဘယ္တုန္းကမွ မပါခဲ့ဖူးဘူး၊ မူရင္း ရင္းျမစ္ အေထာက္အထားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသင္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပပါတယ္

ဒီ တရက္ထဲမွာ ဆက္တုိက္က်င္းပတဲ့ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမွာပဲ ရွမ္းလူငယ္တဦးရဲ ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ျပန္လည္ေျပာဆုုိရာမွာ ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ဆုိတာ လက္မွတ္ထုုိးတဲ့တုုိင္းရင္းသားအားလုုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး (ကုုိယ္လုုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုုိင္) ကုုိ ျမန္ျမန္ေရာက္ႏုုိင္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္အခ်က္ေတြအားလုုံးဟာ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာမယ္ ဆုုိတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမယ္ဆုိတာကပဲ ပင္လုုံရဲ ့အဓိက ကတိကဝတ္ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ အဲ့ဒီလူငယ္အေနနဲ႔လည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ျပန္ေလ့လာသင့္တယ္လုုိ ့ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

င္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ၾကည့္ရင္ (ဒီအခန္းအနားအစပုိင္းမွာ စာခ်ဳပ္ကုိ ဖတ္တဲ့ အစီအစဥ္လည္းပါ ပါတယ္) အပုုိဒ္ ၅ မွာ “အထက္ပါသေဘာတူခ်က္အရ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကုိ တုိးခ်ဲ ့ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုရရွိခံစားလ်က္ရွိေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုံးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆုိ လုံးဝျပဳမူလိမ့္မည္ မဟုုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း မူ အားျဖင့္ လက္ခံသည္” လုိ ့ပါရွိပါတယ္။ ဒါဟာ မူ အားျဖင့္ သေဘာတူထားခ်က္၊ အာမခံခ်က္ ကတိကဝတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ အပုုိဒ္ (၇) နဲ ့(၈) ေတြဟာလည္း ဒီမုုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္နဲ ့ ဘ႑ာေရး ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြကုိ အာမခံကတိကဝတ္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္

င္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ အဓိပၺာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။ သုေတသီေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ Ethnicity, Conflicts, and History of Burma: The Myths of Panglong by Matthew Walton ၾကည့္ပါ။ ထုိ႔အတူပဲ စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္ေတြကုိ လက္မခံတာ၊ မက်င့္သုံးတာမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ကုိ နမူနာၾကည့္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်က္အလက္ကုိ အမွားေျပာ (ဝါ) အေျပာမွားမိတာကေတာ့ မလုိအပ္ဘဲ အခက္ေပြေစပါတယ္။

ဒီ ျပႆနာကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းႏုုိင္မလဲဆုိတာကုိလည္း တဆက္တည္း စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အေျဖတခုအေနနဲ  ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အခ်က္အလက္ စစ္ေဆးတဲ့ Fact Checking က႑တခု လုိေနၿပီ လုိ ့႐ႈျမင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာဆုုိရင္ေတာ့ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး FactCheck.org ဆုုိတာ ေပၚလာပါတယ္။ က်န္သတင္းဌာနႀကီးေတြမွာ အလားတူဌာနေတြ ရွိပါတယ္။ Washington Post သတင္းစာႀကီးရဲ ့ Fact Checker ဆုိရင္ ထင္ရွားပါတယ္။ ကမၻာႏုုိင္ငံအသီးသီးမွာလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးတာနဲ ့အခ်က္အလက္ မွန္ မမွန္စစ္ေဆးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေထာက္ျပၾကတာပါ။

ႏို င္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေျပာတဲ့စကား၊ ေရးတဲ့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ေတြရဲ ့ အခ်က္အလက္ မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးတဲ့အခါ သူတုုိ႔ေတြ ပမာဒေလခ သတိျဖစ္ခဲ ေျပာမိတာ၊ ကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္ အကြက္ခ်န္ ေျပာတာ၊ ကာလံေဒသံနဲ ့လုုိက္ေအာင္ ေထြးၿပီးသားတံေတြး ျပန္ၿမိဳတာ၊ ငါ့စကားႏြားရ ေျပာတာ၊ ေျဗာင္လိမ္တာ စတာေတြကုိ ထုုတ္ေဖာ္ ေထာက္ျပႏုုိင္ပါတယ္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈအေပၚ မူတည္ေျပာတာမိုု ့ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုံးကုိ ရည္ညႊန္းတာပါ။) အဲ့လုိ ေထာက္ျပျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္ ေျပာမွားဆုိမွားခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ ့စည္းေတြ အေနနဲ ့လည္း ဝစီရွိန္သတ္ေကာင္း သတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လုုိမွ အရွိန္မသတ္ရင္လည္း ၾသဇာက်ဖုုိ ့ reputation cost ထိခုုိက္ဖုိ ့ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိမွ ဝစီရွိန္သတ္ေအာင္ မလုုပ္ႏုုိင္ရင္ တာဝန္ခံမႈမရွိတဲ့ ကာယကံ မူဝါဒေတြ၊ က်င့္သုုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္

ဒီ ေတာ့ ျမန္မာ့မီဒီယာေတြအေနနဲ ့အခ်က္အလက္ မွားမွန္ စစ္ေဆးတဲ့ Fact Checking လုပ္ငန္းကုိ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ ေရဒီယုိေတြ၊ တီဗီနဲ ့အြန္လုုိင္း ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ သီးသန္ ့ က႑အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင့္သလားလုုိ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒီလုိ စစ္ေဆးရာမွာလည္း သတင္းဌာနတခုတည္းကမဟုတ္ဘဲ အဲ့လုိ စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ မီဒီယာေတြ မ်ားမ်ားေပၚလာရင္ တခုနဲ႔တခု ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကုိေတာင္ မီဒီယာ နားေထာင္၊ ဖတ္႐ႈ၊ ၾကည့္သူေတြအေနနဲ ့ဘက္စုံေအာင္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးႏုုိင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကတဆင့္ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈေတြအထိပါ အေထာက္အထား အေျချပဳတဲ့ အဆင့္ထိတက္သြားၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏုုိင္ပါတယ္။

ဒါ ေပမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာတာနဲ ့ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ ့ ေနာက္လုုိက္ေတြရဲ ့အမူအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲလာမယ္လုုိ ့ဧကန္တြက္လုုိ ့မရပါဘူး။ ေထာက္ခံျခင္း မေထာက္ခံျခင္းစတဲ့ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထား political attitude ဆုိတာဟာ အခ်က္အလက္အမွန္ကုုိ မ်က္ကြယ္ျပဳလုုိ ့ က်ားက်ားမီးယပ္ တုံးေပကပ္သပ္ ရပ္ခံတတ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ပုဂၢဳိလ္စြဲ၊ ဂုုိဏ္းဂဏစြဲ၊ အုပ္စုစြဲႀကီးသူေတြအဖုုိ ့ အခ်က္အလက္မဲ့ ဘက္လုိက္ရပ္တည္တာကုိ သစၥာရွိတာလုိ ့ ဂုုဏ္ယူေနၾကအုံးမွာပါပဲ။ ဒိဌိတဏွာဟာ ကာမတဏွာထက္ ပုိျပင္းထန္တတ္စၿမဲပါ။

ဒါ ေၾကာင့္ပဲ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အမွားၾကာ အမွန္မျဖစ္ေအာင္ fact checking အလုပ္ကုုိေတာ့ မီဒီယာေတြမွာ က႑ကုိယ္စီဖြင့္ လုုပ္သင့္လွပါတယ္။ ဒါဟာ မီဒီယာအေနနဲ ့ဒီမုိကေရစီမွာ အေရးပါတဲ့ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ရာလည္းေရာက္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါတယ္။

မင္းဇင္

Credit @ https://www.facebook.com/min.zin