လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ေန႔အစြဲ – ကိုုသက္ေအာင္

ေန႔အစြဲ
___________________________

 


အေဝးႀကီးက အသံေတြ
လာေနတယ္


အလင္းေရာင္စူးစူးေတြ
မၾကည့္ႏိုင္ဘူး


ဖုန္းကို
အသံတိုးထားရ


သင့္ဆီမွာ
ဒီေန႔ ဘာေန႔လဲ


ျပတင္းဝနား
မနက္ခင္းရဲ့ေျခသံ ၾကားလိုက္မိသလို ။

ကိုသက္ေအာင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၉