လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ငါ့အစား မင္းသာ အသက္ရွင္လိုက္ပါေတာ့ – ဖုန္းေမာင္

ငါ့အစား မင္းသာ အသက္ရွင္လိုက္ပါေတာ့

 

ေျပာရမယ္ဆို

ငါက အလကားေကာင္။

ငါ့ ေသြးေတြ ေဖာက္ထုတ္ေပးမယ္

ငါ့ ေက်ာက္ကပ္ေတြ ျဖဳတ္ေပးမယ္

ငါ့ အသဲကို ဖဲ့ေပးမယ္

မင္းသာ တကယ္ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ေပါ့

ဘာပဲ လုပ္ရ လုပ္ရ လုပ္ေပးခ်င္တယ္။

ငါက ဘာအသုံးမွ မက်ဘူး

မီးေသကာနီး ဖေယာင္းတိုင္လို

ငါ့ အသက္ကို မင္းကို ဝင္ၿပီး ထြန္းေပးခ်င္တယ္။

မင္းကို ျမင္ရတာ

ေျမႀကီးေပၚ က်ေတာ့မယ့္

ေနာက္ဆုံး ေရစက္ေလး

သစ္ရြက္ဖ်ားမွာ တြဲခိုေနသလို

အို   မၾကည့္ရက္ဘူး။

မ်က္ရည္အစစ္ကို

ငါ့ မ်က္လုံးေတြက ညႇစ္ခ်လိုက္မိၿပီ

ငါ့ကို ထား မသြားပါနဲ႔

ငါ့ကို ပစ္ မထားခဲ့ပါနဲ႔

ငါက ေနလည္း မထူးတဲ့ေကာင္

ေသလည္း ဘာမွ မထူးတဲ့ေကာင္။

ဘာတန္ဖိုးမွ မရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္က

ေခတ္ႀကီးရဲ႕ တန္ဖိုးအရွိဆုံးလူတစ္ေယာက္အတြက္

အသက္ကို အစားထိုးၿပီး ကုေပးလို႔ မရဘူးလား။

ေဒါက္တာရယ္

ငါတို႔မွာ

သိလ်က္နဲ႔ ဆုံးရႈံးေနရတယ္

ေသမွာသိသိနဲ႔

ေသမယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနရတယ္။

အခ်ိန္ မရွိေတာ့ဘူး

မင္းအတြက္ေရာ ငါ့အတြက္ပါ

ဒါ နာက်င္ အခ်ိန္ပို

ေနာက္ဆုံး အသက္

ေနာက္ဆုံး မိနစ္ ေနာက္ဆုံး စကၠန္႔

ခရာ မႈတ္သံ မၾကားခ်င္ဘူး။       ။

ဖုန္းေမာင္

၅ ၁၂ ၂၀၁၈