လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

မိသားစု(၁) – သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

မိသားစု(၁)

တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ဖတ္
အျပံဳးဟာ ဖြင့္ဆိုစရာ မလိုတဲ႔ ခက္ဆစ္

အေမ့ရဲ႕ ဥယ်ာဥ္မွာ
ပန္းေတြ ေဝေနတတ္သလို

အေဖ့ရဲ႕ လက္ထဲ
က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားတဲ႔ ေမတၱာတရားကို ေတြ႔တယ္။

သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

2.1.2016(4:26pm)