လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

မိသားစု(၂) – သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

မိသားစု(၂)

တစ္ေယာက္က ဘယ္ဆို
တစ္ေယာက္က ညာ။

ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ
ေဝမွ် သံုးစဲြလို႔။

တစ္ဦးေမတၱာဟာ
တစ္ဦးမွာ စမ္းသီတာပဲ။

တစ္ထမ္း တစ္ရြက္နဲ႔
ေလာကဓံရွစ္ပါးေပၚ ညီညီေလွ်ာက္။

သူ႕အပူ ကိုယ့္အပူထား
ကိုယ့္ေအးခ်မ္းမႈ သူ႔ေအးခ်မ္း မႈဖက္ထား
အဲဒီတံတားေလးအတိုင္း
ေလွ်ာက္သြား။

တက္ညီေနမွေတာ့
အခက္ေတြ ေဘးမွာသီလာလည္း
ငါ့တို႔ မမႈ
ေရွး ရတုအတြက္ ဆက္
ဖ်တ္ လတ္ တက္ ႂကြ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရတယ္။

 

သုတလင္း ဆင္ေပါင္ဝဲ

2.1.2019(9:40am)