လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

မင္းနဲ႔ငါ ပ်ားရည္ျမစ္ထဲ လက္ပစ္ကူးရေအာင္ – ေန႐ိုုင္း

ျမစ္ဟာအားလုံးဆီကုိေရြ႔လ်ားသြားၾကၿပီ
မင့္အျပဳံးေတြဟာကပ္ပါးပုိးေတြလုိပဲ
ခဏတျဖဳတ္အသက္႐ႈဖုိ႔ေတာင္ေမ့ေလ်ာ့ေနတယ္
အဆိပ္ခြက္ထဲကုိခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့နဲ႔ေပါင္မုန္႔မီးကင္တစ္ခ်ပ္
ကမၻာႀကီးဟာမင္းမ႐ွိရင္ၾကယ္ေတြခုန္ေနလိမ့္မယ္
စၾကာဝဠာႀကီးထဲမွာေျဖာင့္တန္းတဲ့ခ်စ္သူလမ္းကေလး
ေတြ႐ွိတယ္၊ပ်ားရည္ျမစ္႐ွိတယ္
ေကာင္းကင္ႀကီးကုိၾကည့္ၿပီး အဲ့ဒီအဆိပ္ခြက္ကုိေမာ့
ေသာက္လုိက္ပါ ၊ပန္းေတြေျခာက္ၿပီးေႂကြက်လာမယ္
ပင္လယ္သံကုိၾကားရတုိင္းငါတုိ႔ပင္လယ္ေလကုိတဝႀကီး
႐ႈ႐ႈိက္ၾကမယ္
ကမ္းေျခကုိဆင္းလာခဲ့မယ္
အလိမ္အညာေတြမ႐ွိတဲ့ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းကုိသြာရေအာင္
အဲ့ဒီမွာအာဒမ္နဲ႔ဧဝေနသြားတဲ့အိမ္ေလးတစ္လုံး႐ွိတယ္
ဘုရားေက်ာင္းလဲ႐ွိတယ္၊စြန္ပလြန္သီးေတြလဲ႐ွိတယ္၊ဂ်ဳံ
စုိက္ခင္းေတြ႐ွိတယ္၊မင္းသြာခ်င္ရာလုိက္ပုိ႔ဖုိ႔ကုလားအုပ္တစ္ေကာင္လဲအဆင္သင့္ထားမယ္။
အခ်ိန္ေတြသာဒီအတုိင္းဆက္သြားမယ္ဆုိရင္
မင့္ရဲ႕ရင့္ေရာ္မႈေတြကုိတားဆီးဖုိ႔
ဗုဒၶကေျပာတဲ့တရားကုိ႐ွာရမယ္။
အခ်စ္ရယ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ငါတုိ႔
မေသတဲ့ေခ်ာင္း၊မေသတဲ့ျမစ္ထဲငါတုိ႔လက္ပစ္ကူးၾကမယ္
ေန႐ုိင္း
၂ဝ၁၈