လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

စစ္- ဆုလိႈင္ထက္

ဘာ ……

စစ္ …ဟုတ္လား

အသံေတာင္ မၾကားခ်င္လို႔

ဘံုဘိုင္ထဲကေရေတာင္ စစ္မေသာက္ဘူး

ဘိုးေတြဘြားေတြေျပာတဲ့စကား

ၾကားဖူးနားဝနဲ့တင္ မ်က္ရည္ဝဲရတယ္

စစ္ေဘးေရွာင္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ

ဘယ္ေလာက္မ်ား မ်က္ရည္ေပါက္ႀကီးငယ္က်လိုက္ရွာမလဲ

သားေပ်ာက္လို႔ အေမမေတြ႔

အဘြားဆံုးလို႔ ေျမးကငို

ကေလးကို ခ်ီမလို႔ မီးေနသည္ေျပး

အလိုေလး မၾကားဝံ့ေတာ့တဲ့ဒုကၡေဘး

ရင္ထုမနာေတးနဲ႔အေဖကေရးတယ္

စစ္ဆိုတာ စစ္ေသြးႂကြေတြရဲ႕

အာဏာျပမႈေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ဇာတ္ယုတ္

ယုတ္သမွ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္နဲ႔

ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းသတ္မႈကို မျပဳခ်င္ေတာ့တဲ့အယုတ္

မီးတုတ္ဆြဲကိုင္ၿပီး အိမ္ေခါင္မိုးေပၚ တက္ထိုင္ေနတဲ့

ေမ်ာက္သစ္ကိုင္းလြတ္ေတြရဲ႕အလုပ္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာ္ေအာ္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာေျပာ

တဖက္ေပါက္ေတြဆိုေတာ့ မတရားတာမသိ

တရားလည္းမရွိတဲ့အဆံုး

အကုန္လံုးကို သိမ္းက်ဳံးမုန္းေနေတာ့တာပါပဲ

အဲဒီ စစ္ေပါ့

မ်ဳိးႏြယ္စု နွစ္ခုလံုး မ်ဳိးတံုးသြားရင္ေတာင္မွ

သံသရာထိ ကမ႓ာမေၾကေအာင္အဆံုး မရွိေတာ့မယ့္အမုန္း

ကိုယ့္ေပါင္ေပၚ မီးပြားက်ေနတာေတာင္မွ

တစစ္စစ္နဲ႔ စစ္ရႈးျပန္ ေရာဂါရေတာ့မယ့္

အဲဒီ စစ္ယုတ္ႀကီးေပါ့…… ။

ဆုလိႈင္ထက္