လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ပေဟဠိ ဓာတ္ျပားမ်ား- ေမာင္သစ္ၾကည္

 

ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္နည္းျဖင့္လည္း အေျဖမရွိ
တိုင္းျပည္ရဲ႕ပေဟဠိဓာတ္ျပားေပၚမွာ
ငါတို႔အပ္သြားခ်ြန္ေတြ ထစ္အခဲh
ခ် စ္ျခင္းေမတၱာတရားလည္း အေငြ႔ပ်ံသြားပါျပီ။ ။

ေမာင္သစ္ၾကည္
26 / 1 / 2019