လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ရွင္သန္ျခင္းပုစၧာ- လဝင္း

 

အိမ္ေရွ႕သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ ပုိးက်ေတာ့

‘ငါလား’ လုိ႔ မၾကာခဏ ထြက္ၾကည့္ျဖစ္တယ္

တစ္ပင္လုံး အရြက္တုံးေတာ့မယ္


ငါ ေထြးထုတ္ပစ္ေနတာ

ငါ ခြ်တ္ပစ္ေနတာ

ကြမ္းေသြးလား အက်ႌလား ဘဝလား


နိစၥဓူဝေဘာင္ခ်ာမွာ

မလုိခ်င္ဘဲရတဲ့ ငရဲနဲ႔

လုိခ်င္တုိင္းမရတဲ့ ကုသုိလ္နဲ႔


မီးက ကုိယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ၿပီး ေလာင္တယ္

စိတၱဇက တစစီ ေပါက္ကြဲတယ္

မေသခ်ာမႈက ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္


ရွင္သန္ဖုိ႔ လြယ္ မလြယ္

ရွင္သန္ျခင္းကုိ ေမးၾကည့္

လူေယာင္ေဆာင္တဲ့လူေတြကုိ ေမးၾကည့္

သစ္ပင္ခုတ္တဲ့လူေတြကုိ ေမးၾကည့္။ ။