လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

တိတ္ဆိတ္တဲ့အသံ – ေမာင္ၾကဴးရင့္

ကဗ်ာဆရာအမည္ခံဖုိ႔လြယ္တယ္

ကဗ်ာဆရာျဖစ္ဖုိ႔ခက္တယ္

ယမုံ


ေက်ာက္တုန္းရဲ႕တိတ္ဆိတ္တဲ့အသံက

ပုိက်ယ္ေလာင္တယ္

ေခတ္ကုိပခုံးေပၚလူမသိအာင္ထမ္းထားတယ္

ရႈမဝေအာင္လွတဲ့ရႈခင္းေတြထဲ

မျမင္ရတဲ့တရားကပုိလွတယ္

ညသန္းေခါင္ေရတြင္းနက္နက္ထဲ

သာတဲ့လက

ပုိခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္

ပန္းတပြင္႔ေႂကြတာဟာ

ပန္းတပြင့္ထပ္ပြင့္ဖုိ႔ပဲ

ၾကယ္တပြင့္ေႂကြတာဟာ

ၾကယ္တပြင့္ထပ္လက္ဖုိ႔ပဲ

စမ္းေခ်ာင္းကေလးကမရယ္ဘူး

ဒါေပမဲ့ ရယ္ေနတယ္

ေက်ာက္တုံးကမ်က္ေရက်ေနတယ္

ဒါေပမဲ့ မငုိဘူး

ၾကယ္ဆုိတာ ေႂကြတာေတာင္

သူ႔အလင္းတန္းကုိကမ႓ာေျမအတြက္

ခ်န္ထားခဲ့တာပဲ

ကဗ်ာဟာ ကမ႓ာေျမအတြက္

အလင္တန္းပါပဲ


ေမာင္ၾကဴးရင့္

၁၉ ႕ ၁ ႕ ၂၀၁၉

(ကဗ်ာဆရာ ၊ အယ္ဒီတာ ယမုံသည္ ၁၈၊ ၁၊ ၂၀၁၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ပို္င္း ၁၀း ၄၂ နာရီ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြယ္အနိစၥေရာက္သည္)