လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ငရဲ- ဟာရွိန္း(မင္းတပ္)

ရြာေနတဲ့မ်က္ရည္နဲ႔ပဲ

ငါတို႔ကိုယ္ေပၚက ေသြးေတြကိုေဆးေဆးခ်ေနရ

မ်က္ရည္ေတြေသြးေတြလူးေနတဲ့ ခႏၶာမွာ

အလံေတာ္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါရဲ႕လား။

ေသာက္ခလုတ္ကို ဆဲြဆဲြညႇစ္ေနတဲ့ လက္မွာ

နတ္ဆိုးရဲ႕အမိန္႔ေပးသံအေၾကာအမွ်င္ေတြ လန္႔လန္႔ခုန္ေန

က်ည္ဆံဟာ လာရာလမ္းဆီျပန္လွည့္ဖို႔

ဆုေတာင္းတတ္ခ်င္တယ္။

တန္းတူညီမွ်ေရးလို႔အမည္တပ္ထားလည္း က်ည္ဆံဟာ ေသပန္းပဲပြင့္တယ္။

တရားေသာစစ္လို႔ အမည္တပ္ထားလည္း က်ည္ဆံဟာ

ေသပန္းပဲပြင့္တယ္။

အျပစ္မဲ့သူတို႔၏ေသြးျဖင့္ စစ္ကိုပူေဇာ္ေနၾကျခင္းမ်ား 

ကမၻာဟာ ဘယ္ဘုရားမွ မပြင့္ခဲ့သလိုပဲ။  

ဟာ႐ွိန္း(မင္းတပ္)

၂၀၁၈