လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

“ONE”- ေမာင္မိႈင္းလြင္(အင္းဝ)

သူ
သူ႔သီခ်င္းေတြကို
ေဆးေရာင္စံုေအာင္ ဆြဲသြားၿပီး
ပန္းခ်ီကားမွာ
ေတးသံစံုေအာင္ ဖြဲ႔ႏြဲ႔ထားသူ
ဒို့လိုခ်င္တဲ႔ အသစ္
ဘဝႏွစ္ၿပီးျမွဳပ္ႏွံ
သူ႔အေမြက သူ႔အသံလိုခ်ိဳၿမိန္စြ။ ။