လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

စြတ္ေၾကာင္း- ဒီသစ္

ဥတုေျမာက္လွခ်ည့္

တုတ္တုတ္မွ်မၿငိမ္ဖူးတဲ့

ေကာက္ရိုးေျခေထာက္ျမက္ေျခေထာက္ေတြ

ကၽြဲတဖက္ ဂြန္ေဒါင္ဖတဘက္

ညေနအရိပ္ႀကီးလက္တန္ရွည္က

ဇိေတာ့ကုတ္ရဲ႕နတ္ျပည္မေရာက္ဘူး

ရြာ။


ေမွာင္မွာဆိုလည္း

နက္နက္သာေမွာင္ခ်လိုက္ေစခ်င္တာ

ကၽြဲေပ်ာက္တဲ့အေၾကာင္း

ရြာဦးနတ္တိုင္မလို႔အသြား

မိုးနတ္မင္းနဲ႔ဦးရွင္ႀကီးေရႊ႕ေျပာင္းကိစၥ

ေဖ့စ္ဘုတ္မွာတင္တာနဲ႔

ႏွာေစး တုတ္ေကြးျပေနေတာ့

ပါသြားတဲ့ဆန္ျပဳတ္ကေလးကပ္ ျပန္ခဲ့ရ

ရြာ။


ရထား စိတ္မ်ားေျပာပါတယ္

ဘာနဲ႔ထိထိအခ်ဥ္ေပါက္ျမန္လြန္လြန္းလို႔

ေလ့အထက္ကေတာင္ျဖတ္မသြားရဲဘူး

ေရာင္းအားတက္တာဆိုလို႔

ရြာ။

မွတ္သားေလာက္ပါေပရဲ႕

ေျပာေပ်ာက္ေျပာေပ်ာက္

ေတာခေလာက္ ေတာေျခာက္အဝွာျပဳတာ

တေယာက္လည္းေျပာ

တေယာလည္းေပ်ာက္

ေစာင္းေကာက္ေလးသာထမ္းျပန္ရမယ့္ကိန္းဆိုေတာ့

ရြာ။


ေတာတသိန္းေတာင္အနႏၲ

အနတၱလကၡဏာဋီကာ

ခ်ဲ႕ႏိုင္သမွ်သာခ်ဲ႕ၾကပါေတာ့ဆိုသလိုမ်ဳိး

စိတ္အခိုးလွ်ံ

အေငြ႔ပ်ံ အဂၢမဟာဂႏၶာရီခရီးစရေေတာ့မယ္ျမင္

အမွတ္ႀကီးေပသမို႔

(သူငယ္ခ်င္း ….)

ဆတ္သြားဖူးေတြက တရုံမကခ်င္။