လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

မေရြးခ်ယ္ပဲ ရခဲ့တဲ့ ဘဝေတြ – ညိဳခန္႔ကုိ(သကၠယ္က်င္း)

ေသနတ္ကေလးထမ္းတာ တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းတာပဲလား။


ဖိုးနီခြၽတ္ပုံခဲ့တဲ့ အျဖဴအစိမ္းေလးေဘးမွာ
သူ႔အေမ မ်က္ရည္ေလးမေျခာက္ေသးဘူး။


ဖိုုးနီဟာ ခု လူႀကီးတေယာက္ျဖစ္လို႔။
ဖိုးနီဟာ ကစားရတာ ဝါသနာမထုံတတ္ေတာ့ဘူး။


ဖိုးနီဟာ ကဗ်ာေတြ မရြတ္တတ္ေတာ့ဘူး။

ဖိုးနီဟာ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ စကားမေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။


ေက်ာင္းသင္ပညာေရးဟာ ဘဝမဟုတ္မွန္းသိလာၿပီး
ဖိုးနီဟာ လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔။


ဖိုးနီေျပာတဲ့ႏိုင္ငံေရးေတြၾကား
အေမဟာမ်က္ရည္စမ္းစမ္းနဲ႔နားေထာင္ေန႐ွာတယ္။


ဖိုးနီဟာ သူ႔သားပုတူးတူးေလးပဲ။
စကားေတြက အက္ေနတယ္။


ျပန္လည္ေခ်ပႏိုင္ဖို႔အင္အားမ႐ွိ။

သားဟာ ကေလးေလးပဲ႐ွိေသးတယ္။


သားဟာလြယ္အိတ္လြယ္ၿပီးေက်ာင္းတက္ရမယ္။
သားဟာကဗ်ာေလးေတြရြတ္ဖတ္ၿပီး
ႏွလုံးသားကုိႏူးည့ံေအာင္သင္ရဦးမယ္။


ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းသံရဲ႕အမိန္႔ေလးက ခ်စ္စရာပါသားရယ္။
ေက်ာင္းစည္းကမ္းေလးထိမ္းသိမ္းတတ္ရင္ အေမေက်နပ္ပါၿပီ။


စကားေတြဟာ လည္ပင္းမွာအစ္ေနၿပီး
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ႐ွိခဲ့တဲ့ ေခတ္ဆိုးတစ္ခုရဲ႕သားေကာင္ေတြေပါ့။


စိတ္ထိမ္းႏိုင္ပါတယ္ေလ
ေခတ္တေခတ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မွာ
စေတးခံလိုက္ရတာ သူတေယာက္တည္းမွမဟုတ္ခဲ့တာ။

ညိဳခန္႔ကုိ(သကၠယ္က်င္း)