လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

စိတ္ေမာ လူေမာ ညမ်ား -ေနရိုင္း

ညတုိင္းညတုိင္း

အဲဒီဒုကၡအုိးထဲငါဖြင့္ဖြင့္ၾကည့္ေနတာ

ဒုကၡေကာင္ေတြကတြားသြားလုိ႔ခရီးေပါက္ခဲ့

ရက္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေနၿပီေပါ့။

ေကာင္းကင္ကၾကယ္ေတြတစင္းၿပီးတစင္း

ေႂကြက်ေနတာေတာင္ ၾကယ္ေတြက ယုတ္ေလ်ာ့မသြားဘူး

ခရီးအဆက္ဆက္ကၾကယ္ေတြဟာ ရဲရင့္တယ္။

ဟုိမွာမုိးေတြရြာေနၿပီ

ေတာင္ခုိးေတြက မႈိင္းပ်ပ် 

ခ်စ္တဲ့သမီးႀကီးနဲ႔သားငယ္က သြားႏွင့္ၿပီ

က်ေနာ္တုိ႔မိသားစုက်န္ခဲ့ရၿပီ

ေကာင္းကင္ကုိလွမ္းလွမ္းၾကည့္ရင္း

စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ညမ်ား။

ဓမၼေက်ာင္းယဥ္ေက်းမႈေတြက မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ

ဘာကုိစြန္႔လြတ္ခဲ့တာလဲအဆုံးထိညမ်ား

အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာထဲခ်စ္ျခင္းတရား

ေနာက္ေက်ားဓာနဲ႔ထုိးတဲ့ႏိုင္ငံေရး

ေျချပတ္ လက္ျပတ္ေတြရဲ႕သေကၤတ

အူေတြထဲကျခစ္ျခစ္ေတာက္ျမည္သံေတြက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕နိမိတ္ပုံေတြလား။

အစကတည္းကလူေသေကာင္ေတြဟာ လိင္ကိစၥမွာ

ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားမႈမ႐ွိဘူးႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေက်နပ္ရုံသာ

တုိက္ခဲ့ၾကတာမီးပြဳိင့္အဆုံးထိ။

ငါတုိ႔မတူညီတဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္႐ွိတယ္

သံသရာကလဲဆုံးကုိမဆုံးႏိုင္ေတာ့

အဆိပ္ခြက္ေတြေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚပ်ံ႕ႏွံ႔လုိ႔

 ဝါမကြၽတ္ခင္ထိ။