လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

လူမသိသူမသိသေဘၤာ ဆိပ္ခံတံတား- ရာမိုးဇင္

ဒီပုံအတိုင္း ငါေရြ႕လာတာမဟုတ္ခဲ႔ဘူး

သေဘၤာတစ္စီးစာ ေကာက္က်စ္မႈနဲ႔

ငါးပါးသီလ ဟန္ေရးျပခြဲတမ္းေတြကို

ဘုရားရွင္ေတြေရွ႕ေမွာက္မွာ ျပင္ဆင္ခဲ့ရတယ္

မာလိန္မွဴ းမပါတဲ႔ ေရြ႕လ်ားမႈဆိုတာ

ၾကယ္ေတြလို

အာကာသထဲ ကြန္းပတ္စ္ကြ်မ္းက်င္မွရတာ

တေရြ႕ၿပီးေတာ့ တေရြ႕။

ငါ့မွာနာမည္နဲ႔

ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ရွိတယ္

အလွ်ားနဲ႔အနံလည္းရွိတယ္

သေဘၤာဦးမွာ အလံတလူလူလႊင့္ဖို႔ေတာင္မွ

ေမ့မထားတာေသခ်ာပါရဲ႕

ငါဟာ စိတ္ေရာဂါသည္မဟုတ္တာလည္း

ေသခ်ာပါရဲ႕

ငါ့ဟာ ပိုင္ရွင္မဲ႔မဟုတ္တာလည္း ေသခ်ာပါရဲ႕ ။

ေသခ်ာပါရဲ႕

ငါ့ေမာင္းႏွင္သံမွာ ရာဇသံနဲ႔တူတဲ႔

အာဏာပါးကြက္သား ပါမယ္မပါဘူးဆိုတာ

ရက္ဖ္တူရွင္ကိုရဲ႕ကဗ်ာရြတ္သံေတြ

ပါမယ္မပါဘူးဆိုတာ

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္နဲ႔ ထူးအိမ္သင္ရဲ႕

သက္ၿငိမ္ ကိုက္လမ္းေတြ ပါမယ္မပါဘူးဆိုတာ

ငါဟာ ဆိပ္ခံတံတားရွာေနတဲ႔ 

သေဘၤာတစ္စီးဆိုတာ မေသခ်ာခဲ့

ေရပိုင္နက္ ေရလက္ၾကား ေရေျခၾကား

ေရငန္သလား ေရခ်ဳိသလား

ေဝခြဲမရေသးတာကလြဲရင္

“ခ်က္ခ္´´လို႔ ထမေအာ္ေသးသမွ်

သိမ္ေမြ႔ရမွာ ေသခ်ာပါရဲ႕ ။  ။

ရာမိုးဇင္

30/8/2018