လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ဆိုင္လား/မဆိုင္လား မသိတ့ဲ ကဗ်ာ- လူမ်ဳိးလြင္

ေသာင္စပ္က  ကိုင္းေနတ့ဲက်ဴပင္ေပၚလာနားတ့ဲ
စာျဖဴငွက္ကေလးကိုေတြ႕ေတာ့
‘နိုင္ဝင္းေဆြ’ ရဲ႕ ‘ေႏြတည’ ဝထၱဳထဲက
‘ခင္ေဝ’ ကိုသတိရမိ
ဆိုင္လား/မဆိုင္လားေတာ့ မသိ။

‘စပါး’ က ‘ဆြန္ေဟာင္မင္’
စစ္မႈထမ္းတာ ကင္းလြတ္ခြင့္ၾကားေတာ့
ေျခတဖက္မရွိတ့ဲ စာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းသူ
‘စစ္ျပန္’ႀကီးကိုသတိရမိ
ဆိုင္လား/မဆိုင္လားေတာ့မသိ။

သစ္လုံးတင္ကားႀကီးေတြ
စီတန္းရပ္ထားတာေတြ႕ေတာ့
‘ဖားကန္႔’ ကို ေရႊရွာသြားတဲ့
ငါ့သူငယ္ခ်င္းရဲ႕
‘ဥရုေခ်ာင္း’ ေဘးက ငွက္ဖ်ားမိေနတဲ့
ရုပ္အေလာင္းကိုသတိရမိ
ဆိုင္လား/မဆိုင္လားေတာ့မသိ။

‘ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္း’ ကိုယ္ပိုင္ေဘာလုံးအသင္းတည္ေထာင္ေတာ့
‘လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံ’ က
တေန႔ ၃၆၀၀စား ေန႔စားအလုပ္သမေလးကိုသတိရမိ
ဆိုင္လား/မဆိုင္လားေတာ့မသိ။

ေဒၚလာေစ်းေတြတက္တယ္ၾကားေတာ့
ကဗ်ာစာမူခေတြအတြက္ဝမ္းသာမိ
ဆိုင္လား/မဆိုင္လားေတာ့မသိ။

‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ကိုမျမင္ဘူးေတာ့
‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ရဲ႕ အရသာကိုမခံစားမိ
ဆိုင္လား/မဆိုင္လားေတာ့မသိ။          ။