လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ကြ်န္းမႀကီးရဲ႕ဝိမုတိၱေတး- ေမာင္ေမာ္ကြန္း

ျမန္မာကဗ် ာေလာကမွာ

ကဗ် ာရြတ္သံေတြ ၿမိဳင္ေနတယ္ ။


ကဗ် ာဆရာေတြရဲ႕

လြတ္လပ္ေသာအသံ

အခါမလပ္ ပ်ံ႕လြင့္ေနတယ္ ။

ဒီယဥ္ေက်းမႈကို

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔

ကဗ်ာခ်စ္သူေတြ ျပည္သူေတြ

ခံစားနိုင္စြမ္း

နားလည္/ နားယဥ္နိုင္စြမ္းရွိလာလိမ့္မယ္ ။


တစတစနဲ႔

ကဗ်ာ့အသံဟာ

ျပည္သူ႔အသံ အသြင္ကူးေျပာင္းလာလိမ့္မယ္

လူထုထဲ ကဗ် ာ့အသံ စိမ့္ဝင္လာလိမ့္မယ္

ဒီလိုပဲဲ ယုံႀကည္ထားတယ္ ။

ဒီ ခံစားခ်က္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္

အနာဂတ္စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြနဲ႔

က်ြန္ေတာ္တို႔တေတြ

” ကြ်န္းမႀကိီး ” ကို အုတ္ၿမစ္ခ်ခ့ဲၾကျခင္းပါပဲ ။

ဆက္၍ အသက္သြင္းေနျခင္းပါပဲ ။

ပင္ပန္းရက်ဳိးနပ္ပါတယ္္

ဆုံးရွံဳးမႈအေပါင္း ရင္းႏွီးရက်ဳိးနပ္ပါတယ္

ဒဏ္ရာ အနာတရ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမ်ွအလုံးစုံ

ဥဳံဖြ မန္းစရာမလို ေပ်ာက္ကင္းသလိုခံစားရပါတယ္ ။

သြားေနဆဲလမ္းေၾကာင္းဟာ

ရိုးရွင္းေျဖာင့္စင္းလွပါတယ္

အထက္ေအာက္မရွိ

အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈနတိၳ

မွီခိုျခင္းကင္းမ့ဲစြာ ေလာင္းရိပ္မရွိ

ကိုယ့္ေခၽြးကို ကိုယ္ျပန္ေသာက္ရင္း

သကၤာမကင္း

သံသယအႂကြင္းမ့ဲခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ

ကဗ်ာခ်စ္သူအေပါင္းရဲ႕ဝန္းရံအားေပးမႈမ်ားနဲ႔

လက္ဆင့္ကမ္းေလွ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္ ။

တေျမထဲ

တေရထဲ

တျပည္ထဲမွာ

ဘယ္ေနရာမွာမဆို ဘယ္အခါမွာမဆို

ကဗ်ာ့အသံ ပ်ံ႕လြင့္လာေလသမွ်

ကြ်န္းမႀကီးက

ဂုဏ္ယူမဆံုး ပီတိျဖစ္မဆုံး

မုဒိတာပြား၍မဆုံး

ဘဝင္ႏွလုံး ခ်မ္းေျမ႕မဆုံးပါပဲ ။


ယုံၾကည္ခ်က္ခ်င္း မတူၾက

ရပ္တည္ခ်က္ခ်င္း မတူၾက

ျဖတ္သန္းမႈခ်င္း မတူၾက

ရင္ခုန္သံခ်င္း မတူၾက

သို႔ဆိုျငား …

မတူတာေတြအားလုံး ေဘးဖယ္ထားၾက

ကြ်န္းမႀကီးရဲ႕ႏွလုံးသားရပ္ဝန္းမွာ

ဘယ္သူမွ သယ္မလာၾကတာ

ေရခံ ေျမခံေကာင္းမွာ ပန္းေကာင္းပြင့္သလို

တကယ့္ အံ့ၾသဘြယ္ ၾကည္ႏူးစရာအတိပါပဲ ။


ေထာက္ခံျခင္း

အားေပးျခင္း

ကန္႔ကြက္ျခင္း … စ တာ ေတြ

ကိုယ့္အဇၩတကို ထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းသာျဖစ္လို႔

အားလုံးေပၚ အမုန္းတရားမရွိ

ကြ်န္းမႀကီးက ျဖဴစင္ေသာအၿပဳံးျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ ။


ကြ်န္းမႀကီးဆိုတာ

ကဗ်ာ့အသံနဲ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံလႊင့္ထူရာ

ဝိမုတိၱနယ္ေျမတခုသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း

ကဗ်ာခ်စ္သူအေပါင္းတို႔ … … … ။ ။