လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ထီးေလးတစ္လက္ဝယ္ခဲ့ဘူး – လြန္ေဆး

မေန႔ကလုိ
ဒီေန႔
လက္ထဲေလေတာင္မမိဘူးရယ္ ။

စိတ္ေလတယ္ကြယ္
တိမ္ေတြကုိ
စိတ္နဲ႔ပစ္မွားေနမိေပါ့ ။

အေရာင္ေတြက
ငါ့စိတ္ကုိ
အလုိမတူဘဲေပါင္းသင္း ။

ရာသီစာပါးစပ္ေတြ
ေဖာေရာင္
အေတာင္ေပါက္တာ
ျမန္လြန္းပါ့ ။

ကမ႓ာႀကီးနာဖ်ားေနမွေတာ့
အေမအုိအတြက္
ထီးေလးတစ္လက္
လုိလုိမယ္မယ္
ဝယ္အုံးမယ္ပ။

လြန္ေဆး
U
AKH English