လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ညတညကိုဖတ္ၾကည့္ျခင္း- သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

ရင္မလင္းေတာ့ ညက ပိုပို ေမွာင္
ေသာက ေယာင္ အခန္းဆက္နဲ႔
ညတာရွည္ ေရာဂါသည္
တိတ္ဆိတ္ျခင္းမွာ
စိတ္ သူေယာင္မယ္က ေျခာက္လွန္႔
အက္ကဲြရွ ညဥ့္ငွက္ျမည္သံ
လေရာင္အေသ အထီးက်န္ ည
အကာလရဲ႕ ေသြးသားခမ္းေျခာက္မႈ
ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္
တစ္ကိုယ္ရည္ မေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္
ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ
မီးလံုး ဝါက်င္က်င္ အခန္းေဖာ္
ဒီလိုနဲ႕ သူလည္း အိပ္ရာထ
ကိုယ္လည္း အိပ္ရာထ
ညအေၾကာင္း ျပန္ေျပာျဖစ္တဲ့အခါ
ငါ့တို႔ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြက အေသ။

သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)