လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)

ျမားတန္းလန္းျမစ္ – ရာမည မင္းၿငိမ္းခ်မ္း


ေရေသာက္ဆင္းတ့ဲသားေကာင္ကုိ
ေခ်ာင္းေျမာင္းေနတ့ဲမုဆုိး
မျငိမ္မသက္ဝန္းက်င္
ဘယ္အခ်ိန္မုန္တုိင္းထန္မလဲ
ငါးၾကင္းဆီနဲ႔
ျပန္ေၾကာ္ခံရတ့ဲအခုိက္အတန္႔
ႏႈိက္ထုတ္ခံေနရ
ရင္ဘတ္ထဲကအဆာပလာမ်ား
ေသြးေရာင္လႊမ္းတ့ဲျမစ္
စၾကဝဠာတခုလုံး
ညစ္ညမ္းနာက်င္ခ့ဲျပီ
ကမ႓ာမီးေလာင္
ခ်နင္းခံေနရဆဲသားေကာင္မ်ား
ထုိးေကြ်းခံေနရဆဲအေသြးအသားမ်ား
လြတ္က်သြားတ့ဲသိကၡာ
နာရီရဲ႕သီခ်င္း
မညီမညာလိႈင္းခတ္သံစဥ္ေတြနဲ႔
ျမစ္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈဟာ
မုဆုိးရဲ႕ျမားခ်က္ေအာက္
တုံးလုံးပက္လက္။ ။

ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း