အက်အဆံုးမ်ားတဲ့ ရာသီ – 
မ်ဳိးေတဇာေမာင္

ကဗ်ာေရးတဲ့ လက္ေတြဟာ
ေစာင္းျပီးလည္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးကို
တည့္မသြားေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာင္ေနတာျဖစ္တယ္။

သြားၿပီ လက္တစ္စံု
ဟာ…
သြားျပန္ၿပီ ေနာက္ထပ္လက္တစ္စံု။

ဗ်ိဳ႕ ကဗ်ာဆရာေတြ
ဗ်ိဳ႕ ညီအစ္ကို ကဗ်ာဆရာေတြ
ကမၻာႀကီးကို တည့္မသြားေစနဲ႔
ခင္ဗ်ားတို႔လက္ေတြ ျမဲပါေစ
ခင္ဗ်ားတို႔ က်န္းမာေရး ဟာ
ကမၻာ့က်န္းမာေရးပဲ။

ေခတ္ဆိုးကေပးတဲ့ ဒါဏ္ရာဆိုးေတြ
ခင္ဗ်ားတို႔ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာေပၚမွာဆိုေပမယ့္
ဒီရာသီကို က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္ကိုျဖတ္သန္းရဦးမယ္။

(ဦးပြင့္နဲ႔ကုိလူအိမ္…သို႔)

မ်ိဳးေတဇာေမာင္