တိုက္ပြဲဝင္ ကဗ်ာဆရာ(၂)ဦး သို့ …

.

မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား …

ရဲေဘာ္ရဲေဌး (ခ) ကဗ်ာဆရာလူအိမ္ အေရးေပၚေဆးကုုသမႈခံယူေနစဥ္မွာ က်န္းမာေရးစရိတ္အတြက္ အကူအညီေပးဖိုု႔ ဆရာစံညိမ္းဦးနဲ႔တိုုင္ပင္ၿပီး စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဒီလိုု စီစဥ္ေနတုုန္းမွာပဲ ဆရာလူအိမ္ဆံုုးၿပီဆိုုတဲ့ သတင္းကိုု စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ မူလက က်န္းမာေရးအတြက္ အကူအညီေပးဖိုု႔ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ေငြဆယ္သိန္းဟာ မေမ ွ်ာ္လင့္ဘဲ နာေရးအကူအညီ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒီကူေငြကိုု (ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု လႊဲမေပးႏိုုင္ေသးခင္) ဆရာနရီမင္းက သူ႔ကိုုယ္ပိုုင္ေငြနဲ႔စိုုက္ထုုတ္ၿပီးေတာ့ ရဲေဘာ္ရဲေဌး(ခ)ဆရာလူအိမ္ရဲ႕ ဇနီးထံ ကိုုယ္တိုုင္ကိုုယ္က် သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္းအေနနဲ႔ ဆရာနရီမင္းနဲ႔ ဆရာစံညိမ္းဦးတိုု႔ကိုု ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

ဆရာလူအိမ္ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာပဲ ဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္တေယာက္ coma ခံစားေနရၿပီလိုု႔ ၾကားသိရျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ့က်န္းမာေရးအတြက္ အကူအညီေပးဖိုု႔ စီစဥ္ရျပန္ပါတယ္။ တိုုက္ဆိုုင္လွစြာပါပဲ။ မူလရည္ရြယ္ထားတဲ့ ေငြငါးသိန္းဟာလည္း ဆရာ့နာေရးအတြက္ ျဖစ္သြားရျပန္ပါတယ္။ ဒီအလွဴေငြကိုု ဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္ရဲ႕ သမီးေလး လံုုမၿငိမ္းခ်မ္းထံ ကူညီပိုု႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ဆရာစံညိမ္းဦးကိုု လြတ္လပ္လိႈင္းက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

ဆရာလူအိမ္နဲ႔ 
ဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္ဆိုုတဲ့
တိုုက္ပြဲဝင္ ကဗ်ာဆရာႏွစ္ဦး ေကာင္းရာသုုဂတိလားၾကလိမ့္မယ္ဆိုုတာ ယံုုမွတ္မွားစရာမရွိပါဘူး။

မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။ 
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း တႏွစ္ျပည့္တဲ့ အခါသမယမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တရားမ ွ်တမႈအတြက္ တိုုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုုက္ပြဲဝင္ကဗ်ာဆရာႏွစ္ဦးအတြက္ ဂုုဏ္ယူဝမ္းနည္းစကားကိုုဆုုိရင္း သူတိုု႔ေမ ွ်ာ္လင့္တဲ့  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသည္အထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္သြားၾကမယ္ဆိုုတာကိုု ကတိျပုအပ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း
ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၊ ၂ဝ၁၈။