ဒီပရက္ရွင္ – 
ဧညိမ္းေဝ

.

စိတ္က်ေရာဂါက
စိတ္ႂကြေဆးေတြ ေသာက္ထားတဲ႕အတိုင္း
အားတက္စရာ မေတြ႕ေတာ့
ဘယ္လိုအားက်ရမယ္ဆိုတာပဲ ေတြးရတယ္။

တစ္ခလုတ္ တစ္ခလုတ္နဲ႕
ကုန္ေစ်းႏွဳန္းကို ျမင္းလုပ္ျပီး
လ ကမာၻေပၚကို ဒုန္းစုိင္းၾကည့္ရင္ ေကာင္းမလား။

ငါေနထိုင္ရာအရပ္က
ေလမထန္ဘဲ 
မုန္းတိုင္းစက္ကြင္းထဲ က်ေနတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းေတြကိုေငးျပီး
ငါတို႕ ဘာထုတ္ေပးရင္ ေကာင္းမလဲ
က်ေနတဲ႕အရစ္က 
တျဖည္းျဖည္း ငါးရစ္လိုတက္လာတယ္။

မ်က္ရည္ က်တယ္
စိတ္ဓာတ္ က်တယ္
တရား က်တယ္
ရိုးေျမ က်တယ္
က်တာကို ပါကင္ထုပ္ျပီး
အိတ္စ္ပို႕လုပ္ျပရင္ ေကာင္းမလား။

စဥ္းစားသမ်ွ အေတြးက
အတုံးလိုက္ အတစ္လိုက္နင္တယ္
တံငါသည္ ဟင္းငတ္ေတာ့
ပင္လယ္လႈိင္းေတြက ဖ်ပ္ဖ်ပ္ခါလို႕
တီေကာင္ ဆားပက္ထားတဲ႕အတိုင္း
ဘဝေတြပဲ ဆတ္ဆတ္လူးခဲ႕တယ္။ ။

ဧညိမ္းေဝ
16 Nov 2018