ကြ်မ္းေနတဲ့ မီးသီးမ်ား – 
ဖုန္းေမာင္

.

အရင္က 
အေမွာင္ညမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ေက် ထြန္းလင္းေပးခဲ့ၿပီပဲ။

ကြ်မ္းေနတဲ့ မီးသီးေတြကို ၾကည့္ၿပီး
အေဖလက္ထက္ကမို႔
အေမလက္ထက္ကမို႔ မလဲဘူး
အေမွာင္ထဲေနမယ္ ဆိုၿပီး ေခါင္းမာ မေနပါနဲ႔။

ေခါင္မိုးက ယိုရင္ ေခါင္ကို ျပင္ရမွာပဲ
ၾကမ္းခင္းက ေဆြးရင္ ၾကမ္းခင္း လဲရမွာပဲ
နံရံေတြ မေကာင္းေတာ့ရင္
ေဒါက္တိုင္ေတြ နဲ႔ေနရင္
မင္း ရပ္ ၾကည့္မေနပါနဲ႔ေလ။

ဒါ မေကာင္းေတာ့ဘူး 
ဒါ သုံးလို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူးဆိုရင္
ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ ပစ္ရမွာ သဘာဝပဲ။

မျပင္ဘူး 
ဒီအတိုင္း ေနမယ္ဆိုလည္း ေနပါ
မင္းက အေမွာင္ထဲ ေပ်ာ္ေပမယ့္
မင္း မိသားစုေတြကေတာ့ 
အေမွာင္ထဲ ေနရလိမ့္မယ္။

အလင္းေရာင္ႀကိဳက္သူဟာ
ကြ်မ္းေနတဲ့ မီးသီးေတြကို ျပင္ရဲရတယ္
အမွန္တရားအတြက္ဆို
ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေရာက္
အမွားကို ျပင္ဆင္ရဲရတယ္။

အရင္က ေကာင္းခဲ့လိမ့္မယ္
အရင္က မင္းအေပၚ လင္းခဲ့လိမ့္မယ္
အခုေတာ့ သုံးမရေအာင္ ပ်က္စီးေနပါၿပီ
အခုေတာ့ သုံးစားလို႔ကို မရေတာ့ဘူး။

ေမွာင္တစ္လွည့္ လင္းတစ္လွည့္
မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ လူေတြ 
ကြ်မ္းေနၿပီးသား မီးသီးလို လူေတြ
အလင္းေရာင္ေတြ 
ေခါင္းေပၚ ျဖာက်လာေစမယ္လား။

ေျပာတိုင္း မယုံနဲ႔
ေျခာက္တိုင္း မေၾကာက္နဲ႔
ေခတ္အရ ေပးဆပ္မႈ နည္းနည္းမ်ားမယ္
ေခတ္အလိုက္ တန္ဖိုး နည္းနည္းႀကီးမယ္
အေဟာင္းကို စြန္႔ပစ္ အသစ္ကို လဲ
ဘယ္သူ႔ကိုမွ အျပစ္မျမင္ပဲ အခ်စ္ဝင္ကာ
ရဲရဲႀကီးသာ တပ္ဆင္လိုက္ပါ သူငယ္ခ်င္း။    ။

ဖုန္းေမာင္
၁၅ ၁၁ ၂ဝ၁၈