ဆင္ျခင္တံု – 
ေမာင္စိုးသစ္

.

အခ်ိန္ဟာ အကန္႕အသတ္ရွိတယ္
ခုထိ မယ္မယ္ရရျပစရာ အမာရြတ္ေတြပဲ

အဲ
သဘာဝေဘးကေတာ့ ကိုယ့္ကို ေရွာင္ပံုရတယ္
အဓိက ရန္သူကေတာ့ မင္းပဲ

ဒါေပမယ့္
သူ အလဲထိုးေပမယ့္ မလဲခဲ့သလို
တုန္႕ျပန္ကာကြယ္တိုက္ခိုက္
စိတ္ႀကိဳက္မျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြေပါ့..

ေလ်ာ့လြန္းတဲ့ ေစာင္းႀကိဳးသံက ျမည္လာအံုးမယ္ထင္ျပီး
ခရီးသြားေတြ ေရေမ်ာကမ္းတင္

ဟင္.. ဆိုုၿပီး လႊတ္ပစ္လိုက္ဖို႕က်ေတာ့လည္း
ပစ္ဖဲတခ်ပ္ မဟုတ္ျပန္

ေလွခြက္ခ်ည္း အက်န္မွာ
ေရဆန္နဲ႕တိုးေနျပန္ေပါ့….။ ။

ေမာင္စိုုးသစ္