ဆုေတာင္းေလ – 
ေအာင္ထိုက္

.

နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ ရက္တိုတိုနဲ့တဲ့
ဆုေတာင္းေလ ဆုေတာင္း

တရားမ်ွတ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ့ မေသြ
ဆုေတာင္းေလ ဆုေတာင္း

ပေဒသာပင္ျကီးကို ယုံခဲ့တယ္
ေမြးလေက်ာ္ရင္ ေကာင္းမယ္တဲ့ ေဗဒင္ဆရာက
ဆုေတာင္းေလ ဆုေတာင္းလိုက္

သြားေလရာ လာေလရာ
ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိပါေစနဲ့
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို့
ဆုေတာင္းလိုက္ပါဦး အျကီးျကီး

အသံေတာ့ က်န္းက်န္းမာမာ ၾကားေနရတာပဲ
အသံက အသားမဟုတ္ေတာ့
အသံေတြသာ ေဖာင္းကားတယ္
ဗိုုက္ေတြျပားခ်ပ္လို႕အမွတ္မရွိဘူး
ဆုေတာင္းလိုက္မွ ေနသာထိုင္သာရွိေတာ့တယ္

အဲဒီေတာ့
ဆုေတာင္းေလဆုေတာင္းျက
ဒါ သင့္ရဲ႕ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးပဲ

ကမ ၻာေျမ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးျကပါေစ
ဆုေတာင္းေလ ဆုေတာင္းလိုက္ပါဦး

သံသရာဆြဲဆန့္လိုု့ ဘယ္ေလာက္ပင္ရွည္ရွည္
စိုုက္ခင္းက တေမ်ွာ္တေခၚ
သီးနွံ ဘယ္ေတာ့ ရိတ္ရမွာလဲ
ဆုေတာင္းပါဆိုမွ
ဆက္လို့သာ ဆုေတာင္းရုံေပ့ါ။

ေအာင္ထိုက္