မိုးရက္မ်ား – 
ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)

.

အရာရာဟာ ေအးခ်မ္းေနသေယာင္
နဝတေခတ္ စဥ္းတီတံုးေပၚအိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ေန႔ရက္ေတြလိုေပါ့

မျဖစ္မေနမ်ားသာ
မေန မျဖစ္ေတာ့
လႈပ္ရ ရွားရ ရုန္းရ ကန္ရ
လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ရေပါ့ေလ

ေသြးထဲသားထဲက အရက္သမား စစ္စစ္တစ္ေယာက္
ကေလးတိုင္းကို ကာကြယ္ရတဲ့ အနီမ လင္မယား
ထီးတစ္လက္ ဖိနပ္တကိုင္ ျဖဴစိမ္းတစ္ကြက္

ပုုတ္သင္ေလးလည္း ဆာေလာင္မႈ ေရခ်ိဳးေနစဥ္
ေရစိုခံ ေတာင္ပံေလးေတြ
ကုတ္ ကုတ္ က်ေနတဲ့ ကုကၠိဳပင္ေပၚ ကုတ္ေန

နတ္ေရစင္ေသာက္ခ်င္ေနရွာတဲ့ နာဖ်ားမႈမ်ား
ႏြားသားအမိဟာ ၿခံဳေစာင္ ထေလွ်ာ္ေနပါ့လား

အသံဝင္ျခဴသံေတြ ေကာက္ထားတဲ့ လွည္းကို ေငးရီ
စက္ေလွသံဟာ ရြာေျခနမ္းလုလုေပါ့
ေအးခ်မ္းေယာင္ေဆာင္မႈနဲ႔
အရာရာဟာ ေထာင္ထဲေရာက္ကုန္တယ္။

ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)