တဝက္တပ်က္ ေတာ္လွန္ေရး – 
ေအာင္ထိုက္

.

တဝက္တပ်က္ ၾကက္ဥေက်ာ္က ေကာင္းတယ္
တဝက္တပ်က္ လိင္မႈကိစၥက ဒဏ္ရာပဲ
တဝက္တပ်က္ ဇာတ္လမ္းက ဘာဆက္ျဖစ္ဦးမွာလဲ

တဝက္တပ်က္ ထမင္းအိုး သြန္ပစ္ရတယ္
တဝက္တပ်က္ အနမ္းက အလြမ္းတာရွည္တယ္
တဝက္တပ်က္ အသိဉာဏ္က ေဇာက္ထိုးမိုးေမ်ွာ္
တဝက္တပ်က္ ဆက္ဆံေရးမွာ ယုံျကည္မႈ ဇေဝဇဝါ

အနာနဲ႕ေဆး တဝက္တပ်က္
ေကာင္းကင္ျကီး တဝက္တပ်က္
လမ္းခရီး တဝက္တပ်က္
ေဆာက္လက္စ အိမ္ျကီး တဝက္တပ်က္

အခ်စ္နဲ႕အမုန္း တဝက္တပ်က္
အစိမ္းနဲ႕အနီ တဝက္တပ်က္
မ်ဳိးေစ့ကို တဝက္တပ်က္ထဲ ထိုးထည့္မွာလား

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ တဝက္တပ်က္ထဲက ေခါင္းျပဴျကည့္တယ္
အေမွာင္ တဝက္တပ်က္ ျဖစ္သြားေအာင္
အလင္း တဝက္တပ်က္ ေရာထားတယ္

ေဆးလိပ္ တဝက္တပ်က္ ျဖတ္ရင္
က်န္းမာေရး တဝက္တပ်က္ ေကာင္းလာမွာလား
တရား တဝက္တပ်က္ ထိုုင္ရင္
ဒုစရုိက္ တဝက္တပ်က္ ေက်ရဲ႕လား

အခန္းထဲမွာ
တဝက္တပ်က္ လူေတြ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ေနတယ္
တဝက္တပ်က္ အေျဖေတြကို
တဝက္တပ်က္ လက္ခုပ္သံေတြ လိႈက္လိႈက္လဲလဲ

ထမင္း တဝက္တပ်က္နဲ႔ ခံတြင္းပ်က္တာလဲျကာျပီ
ည တဝက္တပ်က္နဲ႔ အအိပ္ပ်က္တာလဲျကာျပီ
ပုံျပင္ တဝက္တပ်က္နဲ႔ ေမ်ွာ္ရတာလဲျကာျပီ

က်င္းလဲ နက္ပါျပီ
ေရ မထြက္ေသးတာ တခုုပဲ

ဒါက ဒီလိုရွိပါတယ္
ေတာ္ပါေတာ့
မင္းတို့ တဝက္တပ်က္။

ေအာင္ထိုက္