မင္းရြတ္ရမယ့္ အေဖ့ကဗ်ာ (၁၁) – 
ေမာင္လြမ္းဏီ

.

ခံတပ္

တစိတ္တဝမ္းထဲမို႔
စိတ္ဝမ္းမကဲြဖို႔ပါဆိုပဲ
လံုးေထြးေပြေႏွာက္
သကာဖံုးတဲ့
ဆဲလံုးေတြနဲ႔ ျပန္ပစ္ေပါက္ၾကတယ္။

ေတာင္ငူက ေတာင္ငူ
ေမာင္းေထာင္က ေမာင္းေထာင္ မဟုတ္လား
အာဃာတ မႀကီးပါနဲ႔ ဟိုေကာင္ႀကီးရာ
မင္း စ်ာပန နီးရင္ (မင္း ၾကားမွာပဲ)
ျပန္ဆဲမယ့္အလံုးက တစ္လံုးထဲ
ၾသဇာနဲ႔ အာဏာကဲြတယ္ ဟ။

မာန္လက္ေရ
ခံတပ္ေတြေပၚကေန
မေသမခ်င္း ဆဲ
ပဲြ ဆိုတာေတြထဲ
ပဲြတကာ့ ပဲြထဲမယ္
တိုက္ပဲြက လွတယ္။ ။

ေမာင္လြမ္းဏီ
၁ဝ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၈