မိသားစု ဆယ္ဖီလ္ – 
ကိုသက္ေအာင္

.

အကုသိုလ္ကို
အသက္႐ွဴထားရတယ္

ဘယ္ဘဝေတြ
လာၿပီး အသက္႐ွင္ေနတာလဲ

ေမးခြန္းေတြက
တစ္ေရးႏိုးရင္ ေရဆာတယ္

ေနသာတဲ့ တစ္ေန႔ေတာ့
မေန႔က အေၾကာင္းေတြ ထုတ္လွန္းျဖစ္မွာပါ

ေခတ္ျကီးတစ္ခုလံုးကို ေနာက္ခံထားလ်က္
ရိုက္မယ္ေနာ္  ျပံဳးထားတဲ့ ။

ကိုသက္ေအာင္
11. October. 2018