နိုင္ငံေတာ္ စတိုင္ – 
သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

.

လွခ်င္လို႔
ဝတ္ထားတဲ့ အဝတ္အစား။

အေရာင္
ဘာသာေဗဒ
အယူဝါဒ ဒီဇိုင္းလွလွေတြ။

ခ်ဳပ္တယ္။
ျပင္တယ္။
ဖာတယ္။

စတိုလ္ အလန္းနဲ႔
ကကြက္ေတြကလည္း အဆန္း
ေတာင္ရွည္လိုလို
ဘိုလိုလို။

ဘယ္လိုဆန္းဆန္း
ဘယ္လိုလန္းလန္း
သမာဓိ အေပါက္ၾကီးနဲ႔ ပဲြတက္ေတာ့
နိုုင္ငံေတာ္ၾကီးဟာ
အရွက္ေတြ ကဲြေပါ့။ ။

သုတလင္း ဆင္ေပါင္ဝဲ
3.10.2018(10:09pm)