ဝါတြင္း – စိုးေနာင္(မံုရြာ)

.

ေျပာင္းဖူးပင္ေလးေတြ
ကိုယ္စီလက္အုပ္ခ်ီ ။

ပန္းေလးေတြ
ဝတ္ရည္နဲ႔မိုးေရမေရာဖို႔
အစြမ္းကုန္ကာကြယ္လို႔။

လျပည့္ လကြယ္
ေယာဂီေရာင္နတ္သမီးေလး။

ေရကန္ေလး
အရပ္ျမင့္လာ။

ေတာင္ကုန္းေလးေတြမွာ
အက်ႌသစ္ လံုခ်ည္သစ္နဲ႔။

သတို႔သားေလာင္းရဲ႕အေမၽွာ္လမ္းေပၚ
ရြံ႕ဗြက္ေတြအျပည့္။     ။
                      

စိုးေနာင္(မံုရြာ)