လင္ေတာ္ရမယ့္သူက အရူး – 
ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)

.

သစၥာေဖာက္မႈအေပၚ သစၥာေစာင့္သိပံုမ်ား
ငရဲထိန္းႀကီး လက္ထဲက ေခြးႀကီး တဟဲဟဲ

သူ တူးခဲ့တဲ့ အသိုက္ဟာ
ခင္ဗ်ားနဖူးက လူတန္းေစ့သိုက္ ျဖစ္တယ္

သူ တူးခဲ့တဲ့ အျမစ္ဟာ
ခင္ဗ်ားဘဝရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္တယ္

သူ တူးခဲ့တဲ့ ေခ်ာက္ဟာ
ခင္ဗ်ား စုန္းစုန္းျမဳပ္ဖို႔ အသူရာေခ်ာက္ ျဖစ္တယ္

စီစီတီဗြီကင္မရာေရွ႕မွာ
ကင္မရာရိုက္ကြက္တပ္လိုက္ေတာ့
အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေတာ့တာပဲ

ေၾကာင္ဘီလူးက ႂကြက္သူငယ္ကို ေမြးစားတယ္တဲ့
ထမင္းပန္းကန္ထဲ ထမင္းရည္ေတြ ေခ်ာင္းစီးေနပါေရာလား
နတ္ကိုးကြယ္သူေတြ အကိုင္မခံရဖို႔ နန္းတက္ေနရတယ္

လွီးထုတ္ရမလား စဥ္းစားေနခ်ိန္
အသားေကာင္းထဲ
ေလာက္ေတြ တဖြားဖြား။

ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)