လက္ဗလာကို တင္းတင္းဆုပ္လ်က္ ေသဆံုးေနသူ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္းဆီက စာ – 
ေမာ္ဆူးသစ္

.

ဒါဟာ
သမိုင္းဦးဘံုေျမေခတ္ဆီက
သံရွည္ဆြဲ အူလိုက္တဲ့
ဥပေဒဆိုတဲ့ ‘ေခြးအ’တစ္အုပ္ရဲ႕အသံ

ဟုတ္ပါတယ္
ကၽြန္မတိုု့ဟာ အရွက္နဲ႕သိကၡာတရားကို 
အစိုးရလို ့ေခၚတဲ့ မလံုမျခံဳ သစ္ခက္ေလးေတြ ဖံုးလို ့

”ဘာ!
လူအခြင့္ေရး
ဟုတ္လား”
ရွင္ ဇာတ္ထဲလိုက္
ျပက္လံုုး ထုတ္ပါ့လား

”ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး”

ရွင္ဟာေလ
‘ေရသူမ’ရုပ္ေရးလိုက္
‘ဂဠဳ န္’ရုပ္ေရးလိုက္နဲ႕
ေအာင္ျမင္ထင္ရွား သက္ဝင္ခ်င္ေသးသတဲ့
ရွင့္ေရာဂါက မဆန္းလြန္းဘူးလား

ျကားလား
ျကားလား
က်ီးေတြလန္ ့ပ်ံသြားျကၿပီ
မူးယစ္ေဆးမွ မေရာင္းတတ္ဘူးဆိုရင္လည္း
အဂၢိရတ္ ထိုးတတ္ေအာင္သာ သင္ထား

ေနာက္လူေတြ အနာဂတ္ကေတာ့
ပါတီေကာင္စီ ေခတ္က
လုပ္သားျပည္သူ ့ေနစဥ္သတင္းစာရဲ႕ အာေဘာ္ေတြအတိုင္း
”ျခဴ လံုးထဲ ေက်ာက္ေပသီး ဘယ္လိုထည့္”
ဆန္းမွဆန္း
ျပားမွျပား
”ဆန္တျပည္ေငြငါးျပား ဦးႏု လာမွစား”

ေမာ္ဆူးသစ္