မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္ရင္ ဘာလဲ – 
သြဲ႔ဒီႏြယ္

.

ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို
ေတာ္လွန္ေရးလို႔ ျမင္ေနတာလည္း
ေ႐ွးဘဝက ကုသိုလ္နည္းခဲ့လို႕ထင္ရဲ႕
ဒီလိုပဲ ပံုခ်မိပါတယ္

ကလို႐ိုဖီးလ္နဲ႔ ဓာတုပစၥည္း
ခင္ဗ်ား ဘယ္မွာ႐ွင္သန္မလဲ
မုန္တိုင္းတစ္ခုကေန
ေ႐ွာင္လႊဲသြားစရာ မလိုပါဘူး

က်ဳပ္တို႔ ႐ွဳေမ်ွာ္ခင္းႀကီးကလည္း
အပ်ိဳရည္ပ်က္ေနပါၿပီ
ဒိထက္ေတာ့
တန္းမက်ေတာ့ပါဘူး။ ။

သြဲ႕ဒီႏြယ္