ကဗ်ာဆရာ – 
ေႏြမိုးစက္(မေကြး)

.

နွလံုးသားနဲ႔
အမ်ားဆံုး အလုပ္လုပ္သူ
ဦးေႏွာက္က
ေနာက္မွာ က်ားကန္ထားတယ္

သူမ်ားအနာကို
ကိုယ့္ဒဏ္ရာအျဖစ္ ပံုေဖာ္လို္႔

သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကို
ကိုယ့္လိုအင္အျဖစ္ ေဆးျခယ္လို႔

အမွန္တရားနဲ႔ အႏုပညာဟာ
သူမွီဝဲေနက် ယမကာပိုင္းေပါ့

အမ်ားေပ်ာ္ရင္ လိုက္ေပ်ာ္ဖို႔ မေသခ်ာဘူး
အမ်ားမဲ့ေနရင္ မ်က္ရည္အက်ေစာသူေတြ

မေနတတ္မထိုင္တတ္လြန္းလို႔
ဘဝမွာ သူတို႔ဟာ အနာခ်ည္းပါပဲ။

ေႏြမိုးစက္(မေကြး)