ေရႊရည္စိမ္ – 
ခိုင္ေဇာ္(ပလိပ္)

.

ေခတ္က…
စစ္အာဏာ႐ွင္ အရိပ္ေအာက္
တိတ္တိတ္ေလး လွဲေနရတာနဲ႔
ခပ္ေခ်ေခ် ထ, ထ ေအာ္ႏိုင္တဲ့
အေျခအေနေလး
ပိုရခဲ့ရံုေလးပါပဲ…။

ဒါနဲ႔မ်ား…
အတိတ္က အရိပ္ေတြကို
ေနေရာင္ ကြယ္မသြားမခ်င္း
လြယ္ထားခ်င္ၾကတယ္…။

က်ားဆြဲေစခ်င္လို႔
ႏြားခြဲ ခံေနရတာလည္း
အသည္းမွာ စာေရးမထားမိတဲ့
ႏြားေတြရဲ႕ အမွား…။

ရၿပီးသား
အလင္းမွိန္မွိန္ ေအာက္မွာ
လမ္းမေပ်ာက္ဖို႔အတြက္
အနာဂတ္ေတြကို ထမ္းထား…
အနာဂတ္ေတြ က်န္းမာဖို႔လိုတယ္ေလ…။

ဒါနဲ႔မ်ား…
မဲျပာပုဆိုးေတြ ဆလြယ္သိုင္း
တတိယလိႈင္းကို ျဖတ္ၾက…။

ေခတ္က
ကမာၻႀကီးတိမ္းေစာင္းေနတာကို
တည့္မတ္ေပးခ်င္သူေတြမ်ားတယ္…

ေရႊရည္စိမ္ခံထားရတဲ့
အသက္မဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို
ဖက္တြယ္သူေတြမ်ားတယ္…။

ႏြားေတြရဲ႕
အမွတ္သည္းေျခ နဲမႈက
က်ားေတြ အတြက္ေတာ့
အသက္႐ႈမွန္ေစတယ္…။

ဒါနဲ႔မ်ား…
မဲျပာပုဆိုးေတြ ဆလြယ္သိုင္းထားတုန္း…။
ေခတ္က…
ခပ္ေခ်ေခ် ထ,ထ ေအာ္ႏိုင္တဲ့
အေျခအေနေလး
ပို ရခဲ့ရံုေလးပါပဲ…။

ခိုင္ေဇာ္(ပလိပ္)