ရာသီစက္ဝန္း – 
ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)

.

ကိုယ့္ရာသီဥတုဟာ 
သူ႔မ်က္ႏွာေပၚ မူတည္ေနေလရဲ႕

လက္ လႈပ္လႈပ္လိုက္တိုင္း
ေျခ လႈပ္လႈပ္လိုက္တိုင္း
ပင္လယ္ေစာင့္ဘီလူးႀကီး အမ်က္ထဲက
ရြက္ေလွကေလး ျဖစ္သြားရတယ္

သူ႔ရာသီဥတုကေတာ့ 
ကိုယ့္ ခယမႈေပၚ မူတည္ေနေလရဲ႕

ေခါင္းေလး ငံု႔ငံု႔
ဒူးေလး က်ံဳ႕က်ံဳ႕
သခင့္ေျခနဲ႔ အေခ်ာ့ခံခ်င္တဲ့
ေမ့ေလ်ာ႔ခံေခြးေလး ျဖစ္ေနရဲ႕

ဒါ ညီမွ်မႈဆိုရင္
သံသရာ ရဟတ္ အလည္ခက္ေနသလား
ငါ့အလွည့္ေရာက္ရင္
သူ႔ပုခံုးေလး အသာဖက္ေပးဦးမယ္။

ေမာင္ထိန္လင္း(ၿမိဳ႕သာ)