တံခါး ဖြင့္ထားတယ္
စိတ္က ပိတ္မိေနတယ္ – 
ဖုန္းေမာင္

.

တံခါးမ်ား ဖြင့္ထားတယ္

စိတ္က ပိတ္မိေနတယ္

တံခါးမ်ား ပိတ္ထားတယ္

စိတ္က ထြက္ေျပးေနတယ္

တံခါးေတြက လူေတြရဲ႕စိတ္ကို 

လုံျခဳံမႈရွိေအာင္ ဖုံးကြယ္ေပးထားတယ္

ဘာကိုမွ မျမင္ခ်င္ေတာ့တဲ့ အခါ တံခါးေတြ ပိတ္ထားလို႔ရတယ္

ေလေျပေအးေတြကို အိမ္ထဲ သြင္းလိုတဲ့အခါ

တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္လိုတဲ့အခါ

အိမ္အျပင္ဘက္က ရႈခင္းေတြကို ျမင္လိုတဲ့အခါ ဖြင့္ထားလို႔ရတယ္

အိပ္ခန္းထဲမွာ ျပဴတင္းတံခါးေတြရွိတယ္ အျပင္ကို ဖြင့္ၿပီး ၾကည့္လိုက္႐ုံပဲ

ေပ်ာ္ရႊင္သူဟာ အိမ္တံခါးေတြ အကုန္ဖြင့္ သူ႔စိတ္ကို ရြက္လြင့္လိမ့္မယ္

တံခါးေတြ အကုန္ပိတ္ ခံတပ္တစ္ခုလို ေထာင္ႀကီးတစ္ခုလို

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေမွာင္ခ်ၿပီး ေနတဲ့ လူေတြလည္း ရွိတာပဲ

တံခါးေတြဟာ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ ထြက္သက္ ဝင္သက္မ်ားျဖစ္သလို

ေခ်ာင္းၾကည့္ေပါက္ မ်က္လုံးမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္

သစ္သားတံခါး ျဖစ္ျဖစ္ သံတံခါးျဖစ္ျဖစ္ မွန္တံခါးျဖစ္ျဖစ္

တံခါးေတြဆိုတာ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားျခင္းတစ္မ်ိဳးပဲ

တံခါးေတြမွာ မင္းတုန္းေတြ အေပၚေရာ ေအာက္ေရာ ရွိတယ္

ဂ်က္ခ်ထားလိုက္႐ုံပဲ ဒီထက္ ေသခ်ာတာက ေသာ့ခတ္ထားလိုက္႐ုံပဲ

တံခါးေတြက လုံျခံဳပါတယ္ လူေတြရဲ႕စိတ္ေတြက မလုံျခဳံဘူး

တံခါးမ်ား ပိတ္ထားတယ္ စိတ္ကေတာ့ ဖြင့္ထားမွာပဲ

ေခၚသံကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေနတာ အေၾကာင္းေတြရွိမယ္

တကယ္မရွိဘူးလား တံခါးေခါက္သံဟာ ပိုက်ယ္ေလာင္လာတယ္ 

ေသာ့ဖြင့္သံ မၾကားရဘူး ျပန္ ထူးသံ မၾကားရဘူး

တံခါးက နည္းနည္းေလးမွ မလႈပ္ဘူး

ေျဖစမ္းပါ့ စကားေတြ တစ္လုံးမွ ထြက္က်မသြားေအာင္

မင္း ႏႈတ္ခမ္းကို ဖိကိုက္ထားသလား 

ငါ့ ရင္ခြင္တံခါးႀကီး အၿမဲ ဖြင့္ထားပါတယ္

မင္း ႏွလုံသားကိုေတာ့ အခုထိ ဂ်က္ထိုးထားတယ္။          ။

ဖုန္းေမာင္
21 9 2018