မနက္ခင္းႏုသစ္စ – 
စိုးေနာင္(မံုရြာ)

.

ေျမပဲရြက္ေလးေတြနဲ႔
ငွက္ေလးေတြ
ဘယ္သူက အိပ္ရာအရင္ထတာလဲ။

ေလက
အိပ္ရာထေနာက္က်ေနတယ္
သစ္ပင္ေတြဟာၿငိမ္လို႔။

အေမသင္ေပးထားတဲ့အတိုင္း
မ်က္ႏွာကိုေရနဲ႔သစ္ၿပီး
စိတ္ကို တရားနဲ႔သစ္လိုက္တယ္။

ဇနီးက
ထမင္းဟင္းခ်က္တဲ့ စက္ရံုထဲမွာ။

သားက
ေက်ာင္းစာအုပ္ဖြင့္ၿပီး
ထြက္ေျပးေနတဲ့စာလံုးေတြကို လိုက္ဖမ္းေန။      ။

စိုးေနာင္(မံုရြာ)