ေသလူ – ဖုန္းေမာင္

.

ေသလုေမ်ာပါး 

ခံစားရၿပီးေနာက္မွာ

က်န္ေနခဲ့လည္း 

ဘာမွ မထူးပါဘူး။

မင္းတို႔ ေရွ႕ဆက္သြားၾက

မင္းတို႔ ငါ့ကို ခ်န္ထားခဲ့ၾက

မင္းတို႔ ငါ့ကို ေသတြင္းမွာ

ပစ္ထားခဲ့ၾက

ပစ္ ထား ခဲ့ၾက

ပစ္   ထား   ခဲ့ၾက။

ငါက ေသလူပါ

၈၁ ကေန၂၀၁၈ အထိ

မေသေသးတဲ့ ေသလူပါ။

ရင္ဘတ္ကို ထိမွန္ရင္

ခ်ိဳသာ ႏူည့ံတဲ့ သီခ်င္းေတြ 

သူတို႔ ႏႈတ္ဖ်ားက

အလိုလို ထြက္က်လာမယ္။

ေနာက္ဆုံးထြက္သက္ထိ

ကဗ်ာနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္မယ္

ကဗ်ာေတြနဲ႔ ငါ ခုခံေနခဲ့မယ္။         ။

ဖုန္းေမာင္
၁၂ ၈ ၂၀၁၈