ကိုယ္႔ျမိဳ႕ကို ေတာက္ခတ္မိျခင္း – 
သူ့ထက္ကဲ(မန္း)

.

အႏၲရာယ္ကက္ကင္းမိေနတဲ႔
ယဥ္ေက်းမႈျမိဳ႕ေတာ္ဟာ
ဘားဆိုင္ေတြမွာ တရားသံ ၾကား ၾကားေနရတယ္
မဆီမဆိုင္ ေပါက္ေပါက္လာတဲ႔ အမ်ိဳးေတြကေတာ႔
မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ပိုရေလ
ဦးသူေတာ္ထုံး ႏွလုံးမူလို႔။

တေစၧသရဲေတြ
ညတိုင္း ေပါက္ေပါက္လာတဲ႔အခါ
ကိုယ့္ရပ္ေဆြ ကိုယ့္အမ်ိဳးေတြကို
လက္ယက္ေခၚဖို႔ ျမိဳ႕သစ္သြားရတယ္
သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္း ျမိဳ႕ေတာ္ဟာ
အခုထိ လြမ္းစရာေကာင္းတုန္း။

သတင္းစာေန႔စဥ္ဖတ္ပါ
လိုအပ္ရင္ အုတ္နီခဲကိုင္ထားမင္း
တရားလား မတရားလား 
သြားမေမးနဲ႔ လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္းက
ေခါင္းေလာင္းထိုးသံေလာက္ သိပ္မက်ယ္ေတာ႔
ရင္နာဖူးတာေပါ႔ ငါ ျမိဳ႕ေတာ္ရယ္
အခုလည္း အေမွာင္ေတြ သိပ္သည္းလို႔……။ ။       

သူ႔ထက္ကဲ(မန္း)