အေမွာင္ ……သို ့ – 
သင္းရည္လြင္

.

စကားေတြ မအိပ္ေသာ ညတစ္ခ်ိဳ ့ရိွတယ္

နံရံေတြ  ဒီအတိုင္း အေမွာင္ကို ေငးေန

တေသြးတသားထဲ ေမွာင္ ေနတာမ်ား

သူ ့ဘဝကို ကိုယ္ကေမွာင္ လို ့

မေရာက္ေသးတဲ့ ျမိဳ ့အသစ္ေလး ကို

ေဆာက္လက္စ ထားခဲ့ၾက တယ္

ဟို တစ္ခါတုန္းကေပါ့  

တိမ္ေတြ လဲ ျပိဳ

ျပိဳ ေနရင္း သူ ့ေသြးေၾကာက ဆန္ ့တန္းထားဆဲပဲ

ရက္စက္မွဳ တနံတလ်ား ထဲ

သူ ေျပးဝင္သြားမိတယ္

ဒီ အေမွာင္ လိုပဲ ေပါ့ ။

သင္းရည္လြင္
၂  ၀     ၁  ၈